Biaxol Supplements

Polityka prywatności

Przy każdym zamówieniu składanym u nas przetwarzamy następujące dane osobowe.

– Imię i nazwisko

– Adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy i miasto)

– [Optional] adres rozliczeniowy (ulica, numer domu, kod pocztowy i miasto)

– Numer telefonu

– [Optional] data urodzenia

-Adres e-mail

Przetwarzamy te dane osobowe w celu realizacji zamówienia użytkownika i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące zamówienia. Podstawą przetwarzania danych jest umowa, którą zawarliśmy z użytkownikiem oraz wypełnienie naszych zobowiązań prawnych. Są to nasze prawne obowiązki administracyjne.

SEKCJA 2 – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W PRZYPADKU UTWORZENIA KONTA?

Aby uprościć składanie zamówień, można również utworzyć konto. Jeśli utworzysz konto i wprowadzisz odpowiednie dane, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

– Imię i nazwisko
-[Optional] data urodzenia
-Wprowadzone adresy w książce adresowej
– Przegląd zamówień
– Recenzje
– Twoje ulubione
– Numer telefonu
– Adres e-mail

Używamy tych Danych Osobowych do przetwarzania zamówień i odpowiadania na pytania dotyczące zamówień. Korzystamy z ulubionych produktów, przeglądu zamówień i recenzji, aby uzyskać wgląd w preferowane produkty. Podstawą przetwarzania przez nas danych jest realizacja umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych oraz nasz uzasadniony interes w uzyskaniu wglądu w preferencje produktowe naszych klientów. Pozwala nam to dostosować zakres sprzedawanych produktów do preferencji naszych klientów.

SEKCJA 3 – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY PODCZAS PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę i przegląda ją, przetwarzamy następujące informacje:

– Przybliżona lokalizacja na podstawie części adresu IP użytkownika

– Co użytkownik robi na naszej stronie internetowej, na przykład co klika

– zagregowane informacje, takie jak informacje o “strumieniu kliknięć”, które oznaczają punkty wejścia i wyjścia (w tym odsyłające adresy URL lub domeny)

– Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia używanego do odwiedzania naszej strony internetowej.

Przetwarzamy te dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu naszej strony internetowej i uzyskiwaniu wglądu w preferencje produktowe naszych klientów.

SEKCJA 4 – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY PODCZAS WYSYŁANIA NEWSLETTERÓW?

Chcielibyśmy wykorzystać newsletter do informowania o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych. W przypadku subskrypcji naszego newslettera przetwarzamy następujące informacje:

– Adres e-mail

– Miejsce kliknięcia w biuletynie

Używamy Twojego adresu e-mail do wysyłania newslettera, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji biuletynu, klikając link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie lub wycofując zgodę na swoim koncie w dowolnym momencie. Wykorzystujemy zachowanie użytkownika związane z kliknięciami, aby określić, które części newslettera go interesują. Używamy tych informacji do kompilowania naszej oferty produktów na stronie. Przetwarzamy zachowania użytkownika związane z kliknięciami w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na uzyskaniu wglądu w preferencje produktowe naszych klientów.

SEKCJA 5 – JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, GDY UŻYTKOWNIK KONTAKTUJE SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA?

Nasz dział obsługi klienta odpowiada na pytania i rozwiązuje problemy. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail lub formularz internetowy. Możemy pomóc Ci bardziej efektywnie, przechowując Twoje dane. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

– Nazwa

– Adres e-mail

– Numer telefonu

– Adres IP

– Recenzje produktów

Lubimy zbierać opinie o naszych produktach lub świadczonych usługach. Dlatego przetwarzamy co najmniej następujące dane osobowe:

– Nazwa

– Adres e-mail

SEKCJA 6 – UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Biaxol Supplements nie sprzedaje danych osobowych użytkownika stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie stronom trzecim, które są aktywnie zaangażowane w realizację zamówienia użytkownika lub w celach biznesowych związanych z marketingiem naszych produktów. Nasi pracownicy i osoby trzecie, którym zleciliśmy wykonanie usługi, są zobowiązani do zachowania poufności danych użytkownika.

W szczególności możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

Świadczenie usług lub przekazywanie informacji użytkownikowi

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług, aby mogli oni świadczyć nam usługi, takie jak przetwarzanie płatności, hosting strony internetowej, usługi profesjonalne, w tym usługi informatyczne i powiązana infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyty i inne podobne usługi niezbędne dla Witryny i usług żądanych przez użytkownika. Możemy również ujawniać dane osobowe zebrane za pośrednictwem plików cookie stron trzecich osadzonych w witrynie internetowej, gdy użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z tych plików cookie.

Zgodność z prawem

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne: (1) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym prawem obowiązującym poza krajem zamieszkania użytkownika; (2) w celu udzielenia odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania użytkownika; (3) w celu zastosowania się do wezwań sądowych i innych procesów prawnych; (4) w celu dochodzenia dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść; (5) w celu ochrony naszej działalności lub działalności którejkolwiek z naszych spółek stowarzyszonych; (6) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Spółki lub innych osób; oraz (7) w celu egzekwowania naszych warunków.
Transakcje lub wydarzenia korporacyjne
Możemy ujawnić dane użytkownika stronie trzeciej w związku z reorganizacją firmy, fuzją, sprzedażą, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, przeniesieniem lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji, w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym.

SEKCJA 7 – PLIKI COOKIE

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub urządzenie. Do czego służą pliki cookie?

Pliki cookie umożliwiają witrynie lub usługom sprawdzenie, czy komputer lub urządzenie użytkownika odwiedziło wcześniej daną witrynę lub usługę. Pliki cookie mogą być następnie wykorzystywane do zrozumienia, w jaki sposób witryna lub usługa jest używana, pomagają w sprawnym poruszaniu się między stronami, pomagają zapamiętać preferencje użytkownika i ogólnie poprawiają komfort przeglądania. Pliki cookie mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy wyświetlane online są bardziej dopasowane do użytkownika i jego zainteresowań.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje Witryna?

Zasadniczo istnieją cztery kategorie plików cookie: “Niezbędne”, “Wydajność”, “Funkcjonalność” i “Ukierunkowanie”. Witryna rutynowo wykorzystuje wszystkie cztery kategorie plików cookie w Serwisie. Więcej informacji na temat każdej kategorii plików cookie można znaleźć poniżej.

– Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne, ponieważ umożliwiają poruszanie się po Usłudze i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do zalogowanych lub bezpiecznych obszarów.

– Wydajnościowe pliki cookie. Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzystał z Usługi, na przykład informacje związane z unikalną nazwą użytkownika, którą podał, dzięki czemu nasza infrastruktura zaplecza jest mniej obciążona. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do informowania nas o zalogowaniu użytkownika, abyśmy mogli wyświetlać mu świeższe treści niż użytkownikowi, który nigdy się nie logował. Używamy również plików cookie do śledzenia zagregowanego korzystania z Usługi i eksperymentowania z nowymi funkcjami i zmianami w Usłudze. Zebrane informacje są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Usługi.

– Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać, w jaki sposób jesteś zalogowany, czy zdecydowałeś się nie wyświetlać reklam, czy dokonałeś edycji artykułu w Serwisie, gdy byłeś wylogowany, kiedy się zalogowałeś lub wylogowałeś, stan lub historię narzędzi Serwisu, z których korzystałeś. Te pliki cookie umożliwiają nam również dostosowanie Usługi w celu zapewnienia użytkownikowi ulepszonych funkcji i treści oraz zapamiętanie, w jaki sposób użytkownik dostosował Usługę w inny sposób, na przykład dostosowując paski narzędzi, które oferujemy w prawej kolumnie każdej strony. Informacje gromadzone przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie są wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika w innych witrynach lub usługach.

– Ukierunkowane pliki cookie. Witryna, nasi partnerzy reklamowi lub inni partnerzy zewnętrzni mogą korzystać z tego rodzaju plików cookie w celu dostarczania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Te pliki cookie mogą zapamiętywać, że urządzenie użytkownika odwiedziło witrynę lub usługę, a także mogą być w stanie śledzić aktywność przeglądania przez urządzenie użytkownika w innych witrynach lub usługach innych niż Witryna. Informacje te mogą być udostępniane organizacjom spoza Witryny, takim jak reklamodawcy i/lub sieci reklamowe w celu dostarczania reklam i pomocy w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowej, lub innym partnerom biznesowym w celu dostarczania zbiorczych statystyk użytkowania Usługi i zbiorczych testów Usługi.

Jak długo pliki cookie pozostają na moim urządzeniu?

Czas przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu mobilnym zależy od tego, czy jest to “trwały” czy “sesyjny” plik cookie. Sesyjne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika tylko do momentu zakończenia przeglądania. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Pliki cookie własne i stron trzecich

Własne pliki cookie to pliki cookie należące do Witryny, a pliki cookie stron trzecich to pliki cookie, które inna strona umieszcza na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem naszej Usługi. Zewnętrzne pliki cookie mogą być umieszczane na urządzeniu użytkownika przez podmiot świadczący usługi na rzecz Witryny, na przykład po to, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasza usługa jest wykorzystywana. Pliki cookie stron trzecich mogą być również umieszczane na urządzeniu użytkownika przez naszych partnerów biznesowych, aby mogli oni wykorzystywać je do reklamowania produktów i usług w innych miejscach w Internecie.

SEKCJA 8 – WIEK WYRAŻENIA ZGODY

Korzystając z tej witryny, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

SEKCJA 9 – ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej polityki, powiadomimy użytkownika tutaj o jej aktualizacji, aby był świadomy tego, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je wykorzystujemy i/lub ujawniamy. Jeśli nasz sklep zostanie przejęty lub połączony z inną spółką, dane użytkownika mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli kontynuować sprzedaż produktów użytkownikowi.

SEKCJA 10 – BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić dane osobowe użytkownika, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby upewnić się, że nie zostaną one w niewłaściwy sposób utracone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone. Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje o swojej karcie kredytowej, są one szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL) i przechowywane z szyfrowaniem AES-256. Chociaż żadna metoda transmisji przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna, przestrzegamy wszystkich wymagań PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe ogólnie przyjęte standardy branżowe.

PYTANIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, zarejestrować skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. zgodności z przepisami o ochronie prywatności pod adresem lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Shopping cart close