Biaxol Supplements

Zásady ochrany osobných údajov

Pri každej objednávke, ktorú u nás zadáte, spracúvame tieto osobné údaje.

– Meno a priezvisko

– Dodacia adresa (ulica, číslo domu, PSČ a mesto)

– [Optional] fakturačná adresa (ulica, číslo domu, PSČ a mesto)

– Telefónne číslo

– [Optional] dátum narodenia

-E-mailová adresa

Tieto osobné údaje spracúvame, aby sme mohli spracovať vašu objednávku a odpovedať na prípadné otázky týkajúce sa vašej objednávky. Dôvodom spracovania je dohoda, ktorú sme s vami uzavreli, a plnenie našich zákonných povinností. Ide o naše zákonné administratívne povinnosti.

ČASŤ 2 – AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, AK SI VYTVORÍTE ÚČET?

Na zjednodušenie objednávania si môžete vytvoriť aj účet. Ak si vytvoríte účet a zadáte príslušné údaje, budeme spracovávať tieto osobné údaje:

– Meno a priezvisko
-[Optional] dátum narodenia
-Zadané adresy v adresári
– Prehľad vašich objednávok
– Recenzie
– Vaše obľúbené položky
– Telefónne číslo
– E-mailová adresa

Tieto osobné údaje používame na spracovanie vašich objednávok a na zodpovedanie otázok týkajúcich sa vašej objednávky. Používame vaše obľúbené položky, prehľad objednávok a recenzie, aby sme získali prehľad o produktoch, ktoré preferujete. Dôvody spracovania, ktoré používame, sú plnenie dohody, ktorú sme s vami uzavreli, plnenie našich zákonných povinností a náš oprávnený záujem získať prehľad o produktových preferenciách našich zákazníkov. To nám umožňuje prispôsobiť sortiment predávaných výrobkov preferenciám našich zákazníkov.

ČASŤ 3 – AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, KEĎ SI PREZERÁTE WEBOVÉ STRÁNKY?

Keď navštívite našu webovú lokalitu a prehliadate si ju, spracujeme nasledujúce informácie:

– Vaša približná poloha na základe časti vašej IP adresy

– Čo robíte na našej webovej stránke, napríklad na čo klikáte

– Agregované informácie, ako napríklad informácie o “toku kliknutí”, čo znamená vstupné a výstupné body (vrátane odkazujúcich URL alebo domén).

– typ internetového prehliadača a typ zariadenia, ktoré používate na návštevu našej webovej stránky.

Tieto údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu zlepšovať naše webové stránky a získať prehľad o produktových preferenciách našich zákazníkov.

ČASŤ 4 – AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, KEĎ VÁM POSIELAME NAŠE INFORMAČNÉ BULLETINY?

Prostredníctvom newslettera by sme vás chceli informovať o novinkách, akciách a špeciálnych ponukách. Ak sa prihlásite na odber nášho newslettera, spracúvame tieto informácie:

– E-mailová adresa

– Kam kliknete v bulletine

Vašu e-mailovú adresu používame na zasielanie informačného bulletinu, ak ste nám na to udelili výslovný súhlas. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v novinkách alebo odvolaním povolenia vo svojom účte. Vaše správanie pri kliknutí používame na určenie toho, ktoré časti informačného bulletinu vás zaujímajú. Tieto informácie používame na zostavenie ponuky produktov na stránke. Vaše správanie pri kliknutí spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu získať prehľad o produktových preferenciách našich zákazníkov.

ČASŤ 5 – AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME, KEĎ KONTAKTUJETE NÁŠ ZÁKAZNÍCKY SERVIS?

Náš zákaznícky servis je pripravený odpovedať na vaše otázky a riešiť vaše problémy. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára. Uložením vašich údajov vám môžeme pomôcť efektívnejšie. Na tento účel spracúvame tieto osobné údaje:

– Názov

– E-mailová adresa

– Telefónne číslo

– IP adresa

– Recenzie produktov

Radi zbierame recenzie o našich produktoch alebo poskytovaných službách. Preto spracúvame minimálne tieto osobné údaje:

– Názov

– E-mailová adresa

ČASŤ 6 – ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI

Spoločnosť Biaxol Supplements nepredá vaše osobné údaje tretím stranám a sprístupní ich len tretím stranám, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácii vašej objednávky alebo na obchodné účely v súvislosti s marketingom našich produktov. Naši zamestnanci a nami poverené tretie strany sú povinní dodržiavať dôvernosť vašich údajov.

Konkrétne môžeme vaše osobné údaje zdieľať nasledujúcim spôsobom:

Poskytovanie služieb alebo informácií vám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť poskytovateľom služieb tretích strán, aby nám mohli poskytovať služby, ako je spracovanie platieb, hosting webových stránok, profesionálne služby vrátane služieb informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, služby zákazníkom, doručovanie e-mailov, audit a iné podobné služby potrebné pre webové stránky a služby, ktoré požadujete. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie tretích strán vložených do webovej stránky môžeme zverejniť aj vtedy, keď nám dáte súhlas na používanie týchto súborov cookie.

Súlad so zákonom

Vaše osobné údaje môžeme použiť alebo zverejniť, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné: (2) reagovať na žiadosti verejných a vládnych orgánov vrátane verejných a vládnych orgánov mimo krajiny vášho bydliska; (3) vyhovieť súdnym príkazom a iným právnym postupom; (4) uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť; (5) chrániť naše operácie alebo operácie ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností; (6) chrániť práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok spoločnosti alebo iných osôb; a (7) presadzovať naše podmienky.
Podnikové transakcie alebo udalosti
Vaše údaje môžeme poskytnúť tretej strane v súvislosti s reorganizáciou spoločnosti, fúziou, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celým naším podnikom, majetkom alebo akciami alebo ich časťou, vrátane v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním.

ČASŤ 7 – SÚBORY COOKIE

Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce reťazec znakov, ktoré môžu byť umiestnené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač alebo zariadenie. Na čo sa používajú súbory cookie?

Súbory cookie umožňujú webovej lokalite alebo službám zistiť, či váš počítač alebo zariadenie už túto lokalitu alebo službu navštívilo. Súbory cookie sa potom môžu používať na pochopenie spôsobu používania webovej lokality alebo služby, na efektívnu navigáciu medzi stránkami, na zapamätanie vašich preferencií a na všeobecné zlepšenie vášho zážitku z prehliadania. Súbory cookie môžu tiež pomôcť zabezpečiť, aby marketing, ktorý vidíte online, bol pre vás a vaše záujmy relevantnejší.

Aké typy súborov cookie používa stránka?

Vo všeobecnosti existujú štyri kategórie súborov cookie: “nevyhnutne potrebné”, “výkonné”, “funkčné” a “cielené”. Stránka bežne používa všetky štyri kategórie súborov cookie v rámci služby. Viac informácií o jednotlivých kategóriách súborov cookie nájdete nižšie.

– Nevyhnutne potrebné súbory cookie. Tieto súbory cookie sú nevyhnutné, pretože vám umožňujú pohybovať sa v službe a používať jej funkcie, napríklad prístup k prihláseným alebo zabezpečeným oblastiam.

– Výkonnostné súbory cookie. Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako ste používali službu, napríklad informácie týkajúce sa jedinečného používateľského mena, ktoré ste zadali, aby sme menej zaťažovali našu backendovú infraštruktúru. Tieto súbory cookie sa môžu používať aj na to, aby sme vedeli, že ste sa prihlásili, aby sme vám mohli ponúknuť čerstvejší obsah ako používateľovi, ktorý sa nikdy neprihlásil. Súbory cookie používame aj na sledovanie celkového používania služby a na experimentovanie s novými funkciami a zmenami v službe. Zhromaždené informácie sa používajú na zlepšenie fungovania služby.

– Funkčné súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú zapamätať si, ako ste prihlásení, či ste si vybrali, že už nechcete vidieť reklamy, či ste vykonali úpravu článku v službe, keď ste boli odhlásení, kedy ste sa prihlásili alebo odhlásili, stav alebo históriu nástrojov služby, ktoré ste použili. Tieto súbory cookie nám tiež umožňujú prispôsobiť službu tak, aby vám poskytovala rozšírené funkcie a obsah, a zapamätať si, ako ste si službu prispôsobili inými spôsobmi, napríklad prispôsobením panelov nástrojov, ktoré ponúkame v pravom stĺpci každej stránky. Informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, môžu byť anonymné a nepoužívajú sa na sledovanie vašej aktivity pri prehliadaní iných webových stránok alebo služieb.

– Zameriavanie súborov cookie. Stránka, naši reklamní partneri alebo iní partneri tretích strán môžu používať tieto typy súborov cookie na poskytovanie reklamy, ktorá je relevantná pre vaše záujmy. Tieto súbory cookie si môžu zapamätať, že vaše zariadenie navštívilo lokalitu alebo službu, a môžu tiež sledovať aktivitu vášho zariadenia pri prehliadaní iných lokalít alebo služieb, než je lokalita. Tieto informácie môžu byť zdieľané s organizáciami mimo Webu, napríklad s inzerentmi a/alebo reklamnými sieťami na poskytovanie reklamy a na pomoc pri meraní účinnosti reklamnej kampane, alebo s inými obchodnými partnermi na účely poskytovania súhrnných štatistík používania Služby a súhrnného testovania Služby.

Ako dlho zostanú súbory cookie v mojom zariadení?

Doba, počas ktorej zostane súbor cookie vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o “trvalý” alebo “relačný” súbor cookie. Súbory cookie relácie zostanú vo vašom zariadení len dovtedy, kým neprestanete s prehliadaním. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, kým nevyprší ich platnosť alebo kým sa nevymažú.

Súbory cookie prvej a tretej strany

Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie, ktoré patria webovej lokalite, súbory cookie tretej strany sú súbory cookie, ktoré do vášho zariadenia umiestni iná strana prostredníctvom našej služby. Súbory cookie tretích strán môže do vášho zariadenia umiestniť niekto, kto poskytuje službu pre Webovú lokalitu, napríklad aby nám pomohol pochopiť, ako sa naša služba používa. Súbory cookie tretích strán môžu do vášho zariadenia umiestniť aj naši obchodní partneri, aby vám mohli pomocou nich inzerovať produkty a služby na iných miestach internetu.

ODDIEL 8 – VEKOVÁ HRANICA SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili používať túto stránku vašim maloletým závislým osobám.

ČASŤ 9 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často prečítajte. Zmeny a objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, oznámime vám ich aktualizáciu na tomto mieste, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich prípadne používame a/alebo zverejňujeme. Ak dôjde k akvizícii alebo zlúčeniu nášho obchodu s inou spoločnosťou, vaše údaje môžu byť prenesené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.

ODDIEL 10 – BEZPEČNOSŤ

Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané bezpečnostné opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme zabezpečili, že nedôjde k ich nevhodnej strate, zneužitiu, prístupu k nim, zverejneniu, zmene alebo zničeniu. Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, tieto informácie sú šifrované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Hoci žiadna metóda prenosu cez internet alebo elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečná, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a uplatňujeme ďalšie všeobecne uznávané priemyselné normy.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak chcete: získať prístup, opraviť, doplniť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať viac informácií, kontaktujte nášho pracovníka pre dodržiavanie ochrany osobných údajov na adrese alebo e-mailom na [email protected].

Nákupný košík zavrieť